bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Zamówienia publiczne

Rejestr zmian
Obowiązek  stosowania przepisów o zamówieniach publicznych został określony w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo    zamówień    publicznych.    Przyjmując,    że    kurs   zgodnie   z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania  zamówień  publicznych (Dz.U Dz 2007 r. Nr 241 poz. 1763) wynosi 3,8771zł z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączone będą dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekroczy równowartości 54 279,40 zł.
      Przy  zamówieniach realizowanych w  Szkole Podstawowej nr 7  w  Łodzi:
  • przy wartości szacunkowej od 2 000 do 13 999 euro stosujemy procedurę zapraszania do składania ofert cenowych skierowanych do minimum trzech podmiotów zajmujących się zawodowo działalnością w zakresie przedmiotu zamówień (np.: dostawcy usługi odśnieżanie dachu).
  • przy wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 1 999 euro wybieramy najkorzystniejsze oferty cenowe z tzw. wolnej ręki (np.: dostawców konserwujących gaśnice, dostawców dostarczających środki BHP, obuwie i odzież roboczą).
Udostępniający: Małgorzata Gęsich
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2009-09-10 15:30
Czas wytworzenia: 2009-09-10 15:30
Czas ost. modyfikacji: 2014-03-05 12:38

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.